Mobiliteitsadvies

Het opmaken van een 'Mobiscan' en bedrijfsvervoerplannen, zowel voor één bedrijf als voor bedrijvengroepen, scholen, ziekenhuizen maar ook voor gemeenten en provincies. Hiervoor werken wij nauw samen met de diensten voor openbaar vervoer - De Lijn en de NMBS - en met taxibedrijven.
Gerealiseerde projecten

 • Schoolvervoerplannen
 • Bedrijfsvervoerplannen
 • Mobers
 • Mobiscans

Wat is een mobiscan?

Een mobiscan analyseert de bereikbaarheid van een bedrijf of een bedrijvenzone en brengt de woon-werkverplaatsingen van de personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens stelt V&M een rapport op met mogelijke maatregelen die het bedrijf (of de bedrijvenzone) kan nemen om de mobiliteit van haar personeelsleden efficiënter te organiseren.

Inhoud van een mobiscan

Bereikbaarheidsprofiel

Hoe, en met welke vervoermiddelen, kan het bedrijf bereikt worden?

Mobiliteitsprofiel

 • Analyse van de woonplaats van de personeelsleden
 • Analyse van het uurrooster van de personeelsleden
 • Analyse van de verplaatsingsstromen van de personeelsleden: woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen

 

Analyse van het potentieel

Rekening houdend met de uurroosters, het verplaatsingsgedrag van de personeelsleden en het bereikbaarheidsprofiel van het bedrijf, wordt nagegaan hoeveel personeelsleden in aanmerking komen om zich op een duurzamere manier naar het werk en terug (en ook tijdens het werk) te verplaatsen.
Lijst met voorstellen voor actie

Er wordt een rapport met suggesties opgesteld, op maat van het bedrijf, met mogelijke maatregelen die de werkgever kan nemen op het vlak van duurzame mobiliteit. Op welke manier kan de werkgever zijn personeel aanmoedigen om zich op een zo duurzaam mogelijke manier naar het werk en terug te verplaatsen (en ook tijdens het werk)?

Wist je dat de meeste 'werkongevallen' niet meer gebeuren op de werkvloer, maar in het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer? Dat is misschien een verrassende vaststelling, maar veel belangrijker is: hoe kan je dit soort ongevallen voorkomen?

Een concreet antwoord op deze vraag vind je in het e-boek, dat je hier gratis kunt downloaden.

 Het is een praktisch boek, waarin een hele reeks concrete situaties nauwkeurig worden behandeld.

Maar defensief rijden is meer dan verantwoord en voorzichtig rijden. Defensief rijden betekent ook zuiniger en milieuvriendelijker rijden. Je levert dus een bijdrage aan het beperken van de milieuvervuiling en tegelijkertijd bespaar je op je brandstofkosten!

Bewust en verantwoord rijden is ook meer dan een paar concrete voorbeelden geven. Het is een manier van rijden - met enige overdrijving zou je kunnen spreken van een 'filosofie' - om verkeerssituaties systematisch te herkennen en je rijgedrag hieraan aan te passen.

Een concreet voorbeeld: waarom rij je op dezelfde weg het ene moment 90 km/u en dan weer 50 km/u?

In de context van defensief rijden wordt deze vraag behandeld aan de hand van het begrip 'snelheidskeuze'. Een snelheidskeuze maken betekent bewust kiezen voor een bepaalde, aangepaste snelheid en beseffen wat de mogelijke gevolgen van die keuze zijn.

Defensief rijden is op een bewuste keuze die te maken heeft met een aantal elementen, die we als volgt kunnen samenvatten:

 • Vermijd dat je zelf in de fout gaat.
 • Hou rekening met het gedrag en de mogelijke beperkingen van de andere weggebruikers.
 • Hou rekening met ongunstige rijcondities.
 • Herken en voorzie eventuele risicosituaties.
 • Ken je "verdedigingstechnieken" en pas ze toe!